BAKSEI CHAMKRONG


Chrám postaven v období: 900 – 923. Za vlády krále: Harshavarman I. Náboženství: Hinduismus

Úpatí Phnom Bakheng. 
Jen několik set metrů severně od Phnom Bakheng stojí malý a mnohými turisty neprávem opomíjený chrám Prasat Baksei Chamkrong, jediný památník, který nám tu zanechal král Harshavarman I. (Chráněný štěstím). Byl zasvěcen Šivovi a jeho ženě, ale poněvadž se jej za panovníkova života nepodařilo dokončit (Haršavarman pravděpodobně zemřel roku 923), nového vysvěcení se dočkal za vlády krále Rádžendravarmana I., který byl Chráněn královským Indrou – asi v roce 947.

Prostě vyhlížející stavba (základna 27 m) je tvořena čtyřmi postupně se zmenšujícími podestami, nebo chcete-li terasami, které stoupají k jediné cihlové věžové svatyni ozdobené pískovcovými římsami a sloupy. Nápis v sanskrtu na dveřním rámu uvádí, že ve svatyni se nachází zlatá socha Paramenšavara, což je posmrtné jméno Džajavarmana II. Pokud se budete chtít vydat až na samotný vrchol k chrámové svatyni, doporučujeme použít severní schodiště, které je přes svou značnou zchátralost jednoznačně nejlepší.