BAPHUON

Chrám postaven v období: 1050 – 1066. Za vlády krále: Udayadityavarman II.  Náboženství: Hinduismus.

Státní chrám.
Státní chrám Baphuon pocházející z jedenáctého století, kdy ho nechal postavit khmerský král Udajáditjavarman II. a zasvětil ho Šivovi. Pravděpodobně byla ale stavba zahájena již za krále Suryavarmana I. (1002-1050) a byla dokončena králem Harshavarmanem III. (1066 – 1080).

Chrám se nachází uvnitř Angkor Thom nedaleko od chrámu Bayon.

Je to mohutná pětiúrovňová pískovcová pyramida na vysoké podezdívce. Rozměry základny jsou impozantní – 125 x 100 metrů. Vrchol bronzové věže stojící kdysi na poslední úrovni sahal do výšky 50 metrů. Impozantní přístupová cesta začínající na Terase slonů je přibližně dvě stě metrů dlouhá a podepírají ji celkem tři stovky kamenných sloupů. Galerie vedly kolem celého obvodu první, druhé a třetí terasy.

Rekonstrukce
Protože vnitřek chrámové pyramidy byl při stavbě vyplněn pískem a také obrovská masa kamene způsobily, že velmi rychle došlo k destrukci a v podstatě sesutí celého chrámu. V 15. století se pokoušel královský dvůr přestěhovat zpět na Angkor a na celé délce západní strany čtvrté úrovně přibyl nedokončený obří ležící Buddha. V té době, ale byl stav chrámu zřejmě již neúnosný.

Historie postupného zvelebování chrámu je velmi dlouhá a spletitá. Vůbec první projekt byl vypracován již v roce 1889. Poprvé se zde začalo restaurovat v letech 1960 – 1972, kdy byl chrám v podstatě zcela rozebrán, veškeré kvádry označeny a zaevidovány a vnitřek pyramidy zpevněn železobetonovými stěnami. Ale práce musely být kvůli občanské válce přerušeny a nová oprava mohla začít až po úplném zklidnění politické situace v roce 1995. Skládání největšího puzzle na světě (300 000 kvádrů) bylo ztíženo ztrátou evidence v období Rudých Khmérů a bylo dokončeno v roce 2011, kdy byl chrám znovu zpřístupněn. Ve skutečnosti ale rekonstrukce nebyla dokončena zcela – hlavně se to týká vrcholové partie a věže, která chybí.

Strmý výstup a krásný výhled
Na vrchol pyramidy vede několik strmých dřevěných schodišť a stojí určitě za to sem vyšplhat. Nabízí se odsud báječný výhled na areál chrámu.

Pro vstup do chrámu jsou striktně vyžadována zakrytá ramena a kalhoty pod kolena!