KLEANG (NORTH AND SOUTH)

Postaveny v období: (968 – 1050). Za vlády krále: Jayavarman V., Suryavarman I. Náboženství: Hinduismus.

Význam neznámý.
Bezprostředně za skupinou věží Prasat Suor Prat uprostřed Angkor Thom stojí zrcadlově po obou stranách cesty k Victory Gate dvojice staveb – severní a jižní Kleang. Název Kleang se sice překládá jako „sklad“, ale je velmi nepravděpodobné, že k něčemu takovému sloužily. Spíše se usuzuje, že se užívaly při recepcích nebo dokonce jako ubytování při návštěvě velvyslanců nebo vysoce postavených osob. Jejich skutečný význam zůstává stále nerozřešený. Obě mají sice podobnou koncepci, ale nejsou zcela totožné a nepocházejí dokonce ani ze stejného období.

Severní Kleang
První dřevěná stavba zde byla pravděpodobně již v době krále Rajendravarmana II. Do současné podoby byl z kamene přestavěn v době vlády krále Jayavarmana V. (968 – 1001) a dokončen či přestavěn v době vlády Suryavarmana I.(1002 – 1050).
Je to jednoduchá úzká pískovcová stavba na vyšší podezdívce. Šířka je 4.7 m a délka skoro 60m. Stěny jsou tlusté 1,5m.

Jižní Kleang
Pochází z doby vlády Suryavarmana I.(1002 – 1050)., ale byl postaven o několik desítek let později. Je trochu menší, mnohem jednoduší a méně zdobený a nebyl asi nikdy dokončen. Šířka je 4.5 m a délka 45 m. Stěny jsou tlusté 1,2m.