KROL ROMEAS

Zeď postavena v období: 1181 – 1218. Za vlády krále: Jayavarman VII. (?). Náboženství: Buddhismus.

Ohrada nosorožce nebo slonů?
Krol Romeas není ve skutečnosti chrám ani náboženská stavba, ale v podstatě jediná nebo jedna z mála civilních staveb, které se dochovaly. K čemu sloužila ve skutečnosti je stále předmětem diskusí. Je to mohutná oválná lateritová zeď (cca 98 x 40 m). Doslovný překlad názvu znamená asi „ohrada nosorožce“. Nejčastější význam je však uváděn jako místo kde byli ustájeni a připravováni sloni. Také se objevuje teorie, že šlo o součást vodního systému. Najdete ji v lesním porostu jen asi 100 m od severní brány Angkor Thom.