SRAH SRANG

Nádrž postavena v období: 944 – 968, 1181 – 1218. Za vlády krále: Rajendravarman II., Jayavarman VII. Náboženství: Hinduismus, Buddhismus.

Královská koupel.
Tato vodní nádrž o rozměrech 700 x 350 m se nachází na východní straně historického parku a jako jediná z angkorských vodních děl má vodu téměř po celý rok. Nádrž byla vykopána již v 10.stol. za vlády krále Rajendravarmana II. a jejím stavitelem byl Kavindrarimathana – králův buddhistický ministr. O dvě stě let později za krále Jayavarmana VII. byla přestavěna do současné podoby, břehy byly zpevněny pískovcovými kvádry a na západní straně přidána mohutná terasa s Nágy a lvy. Uprostřed původní nádrže stávala malá svatyně, jejíž základy je možno spatřit v období sucha. Nádrž sloužila pro obřadní koupele a vodní slavnosti.