TERRACE OF THE LEPER KING

Terasa postavena v období: 1181 – 1218. Za vlády krále: Jayavarman VII. Náboženství: Buddhismus.

Terasa „malomocného krále“.
Na severní konec Terasy slonů v centrální části Angkor Thom navazuje místo opředené záhadami a legendami. Jedná se o samostatnou 6 metrů vysokou terasu o rozměrech 25 x 25 metrů. Uprostřed se nachází menší socha o které se obecně tvrdí že se jedná o legendárního angkorského krále Yasovarmana I., který se kdysi nakazil leprou. Skutečnost je ovšem taková, že socha je novodobá betonová kopie (možná dokonce kopie kopie…). Originál je v Národním muzeu v Phnom Penh.

Originál sochy sem byl umístěn mnohem později (asi v 15.stol.) a svým ztvárněním vůbec neodpovídá tradičnímu khmérskému umění, ale spíše připomíná sochy z Jávy. Na jejím spodku byl nalezen nápis Dharmaradja. Nejspíše tedy reprezentuje hinduistického boha smrti Yamu. Teorie o malomocenství dokládané chybějícími prsty nebo lišejníkem, který na soše rostl při nalezení nemají žádný historický základ!

Královské krematorium
Velmi pravděpodobně se na tomto místě kdysi konaly kremační obřady příslušníků královské rodiny. Další zajímavostí je dvojitá obvodová zeď objevená v roce 1960 a rekonstruovaná Francouzy v roce 1990. Vnitřní stěna se pravděpodobně kdysi začala hroutit nebo bylo třeba terasu jen prostě rozšířit a byla přistavěna nová stěna o 2 metry dále. Prostor mezi nimi byl zcela vyplněn a dnešní vnitřní stěna tak zmizela. Současná podoba úzké uličky připomínající labyrint je tedy historicky nekorektní. Máte ale možnost obdivovat se úžasným kamenořezbám s Nágy, Garudami, různými bytostmi božskými i pekelnými.