BAKONG

Chrám postaven v období: 877 – 889. Za vlády krále: Indravarman I. Náboženství: Hinduismus

První státní chrám. 
Bakong je všeobecně považován za vůbec první státní chrám angkorského období – kdy bylo hlavním městem Hariharalaya, jehož jméno bylo odvozené od boha Hari-Hara; syntézy Šivy a Višnua. Postavili jej za vlády krále Indravarmana I. a v roce 881 ho zasvětili hinduistickému bohu Šivovi. Centrální svatyně je vcelku zdařilým pozdějším přístavkem, který ale s celým areálem výtečně ladí – objevila se tu o celých dvě stě padesát let později a do dnešních dnů se zachovala v pozoruhodně dobrém stavu, což lze samozřejmě částečně přičíst k dobru rozsáhlé rekonstrukci, jež zde proběhla v roce 1940, povětšinou za použití původních stavebních materiálů.

Čtyři nádvoří
Chrám (vnější obvod 900x700m) je tvořen celkem čtyřmi nádvořími, ale najdete zde pouze trojici obvodových zdí – vnější nádvoří, na němž se nacházejí zbytky celkem dvaceti dvou cihlových věží roztroušených mezi porostem džungle a rýžovými políčky; je obepnut vodním příkopem. V bezprostřední blízkosti parkoviště a také stánků s občerstvením jsou patrné pozůstatky dlážděné hráze s balustrádami se sochami Nágů, což je ale také prakticky vše, co se zachovalo z bývalého třetího nádvoří.
Ani na druhém nádvoří nenajdete nic obzvláště zajímavého, takže se můžete v klidu vydat rovnou k pobořeným budovám prvního nádvoří, kde narazíte na několik dosti rozměrných cihlových věží čtvercového půdorysu, které jsou ale pouze dosti chatrným pozůstatkem osmičlenné skupiny, která kdysi tvořila jednu z hlavních dominant celého chrámu. Na jejich falešných pískovcových dveřích si můžete prohlédnout jemně provedené reliéfy – na severovýchodní věži mají jedny dveře dokonce vyryté, pochopitelně rovněž falešné, kliky. K vidění jsou zde také dvě čtvercové stavby s ventilačními otvory ve stěnách, které v dávných dobách podle názoru většiny odborníků sloužily ke zpopelňování mrtvých.

Pyramida
Pyramida (základna 67×65 m) nacházející se v samém středu nádvoří má pět stupňů a je ozdobená jedinou věžovou svatyní. Kolem čtvrtého stupně je v pravidelných rozestupech rozestavěno celkem dvanáct malých pískovcových věžových svatyní, které jsou ale dnes již zcela prázdné – v minulosti se v nich pravděpodobně ukrývaly lingamy, posvátné symboly plodivé síly boha Šivy.