ROLUOS GROUP

Město postaveno v období: 802 – 910. Za vlády krále: Jayavarman II. – Yasovarman I. Náboženství: Hinduismus.

Hariharalaya.
Dodnes se běžně uvádí, že to bylo první hlavní město Angkorské říše. Nejnovější výzkumy se ale kloní k tomu, že bylo asi až třetí nebo dokonce čtvrté v pořadí! Nacházelo se asi 15 km jihovýchodně od města Siem Reap. Jmenovalo se Hariharalaya podle hinduistického boha jménem Harihara. „Hari“ = Višnu a „Hara“ = Šiva. Na sochách jsou zobrazováni společně každý jednou polovinou těla rozděleni podle svislé osy.

Chrámy a stavby
Jednalo se o na svou dobu velkou aglomeraci minimálně asi 3×3 km. Založil ho zřejmě pozdější král Jayavarman II. již na konci 7.století. Z dodnes dochovaných staveb jsou to: Prei Monti (na něj zřejmě navazoval bývalý královský palác), Preah Ko, Bakong, Lolei a vyschlá vodní nádrž Indratataka. V oblasti se nachází ještě několik dalších obtížně přístupných ruin chrámů: Prasat Trapeang Phong, Prasat Trapeang Totoeng Thngai, Prasat O Ka-aek, Prasat Trapeang Srangae. Po smrti krále Yasovarmana I. v roce 910, který přestěhoval hlavní město do dnešní oblasti Phnom Bakheng, zde stavební ruch utichá.