BANTEAY SAMRE

Chrám postaven v období: 1113–1150. Za vlády krále: Suryavarman II., (Yasovarman II). Náboženství: Hinduismus.

Zasvěcen Višnuovi.
Dosti stranou obvyklých turistických tras na vás čeká chrám Banteay Samre – najdete jej východně od vesnice Phum Pradak, která samotná leží přibližně dvanáct kilometrů severovýchodně od oblastního centra Siem Reap. Jistá odlehlost je hlavní důvod, proč se tu nesetkáte s velkým množstvím návštěvníků, kteří by měli ocenit velmi dobrý stav chrámu, jenž prošel rozsáhlou a zdařilou francouzskou rekonstrukcí v letech 1933-36 metodou anastylozy.

Až doposud se nepodařilo najít ani jediný nápis, který by umožnil přesněji datovat jeho počátek, rozhodně ale víme, že jeho jméno Samres označovalo kmen, který kdysi žil v blízkosti Phnom Kulen. Podle jeho architektonického stylu je možné odhadnout, že jej tu postavili někdy kolem poloviny dvanáctého století, tedy zhruba ve stejné době, kdy vznikl Angkor Wat. Zasvěcen byl také pravděpodobně Višnuovi, ale orientován je tradičně na východ. Je možné, že byl dokončen až za vlády krále Yasovarman II.

Galerie
Banteay Samre byl obklopen mohutným vodním příkopem – zrcadlově rozděleným přístupovými cestami. Chrám je chráněn vysokou lateritovou zdí s křížovými gopurami obrácenými do všech světových stran. Dostat se k němu můžete po přibližně dvě stě metrů dlouhé dlážděné hrázní cestě, kterou v minulosti lemovaly balustrády s Nágy. Pokud do areálu vstoupíte východní gopurou, ocitnete se v otevřené galerii s řadami pískovcových sloupů, které kdysi tvořily součást kryté chodby, jež podle všeho obepínala celý obvod nádvoří. Na mnoha zdejších reliéfech jsou k vidění výjevy z eposu Rámájana – můžete se pokochat pohledem na obléhání Srí Lanky, které je zachyceno na frontonu gopury, ale také třeba boj mezi Rámou a Rávanou na východní věži – zajímavý je rovněž obraz Rámy na Hanumanovi ze severní věže.

Centrální svatyně
Následuje další gopura s půdorysem ve tvaru kříže s dvojitým vstupním vestibulem orientovaným na sever a na jih. Z toho vnitřního stoupá jako malý ostrov centrální svatyně, kterou s dlážděnou cestou propojuje východně položená gopura. Jistě si povšimnete také dvou knihoven. Celé vnitřní uspořádání evokuje dojem, že prostor kolem centrální svatyně mohla být vodní plocha. Ale pravděpodobně byla centrální část chrámu stavěna za následujícího krále s „pozměněným projektem“.