PHNOM KULEN

Chrámy postaveny v období: 802 – 850. Za vlády krále: Jayavarman II. Náboženství: Hinduismus.

Hora liči.
Phnom Kulen je soustava kopců a náhorních plošin asi 48 km severně od Siem Reap. Nadmořská výška je průměrně 400 m a nejvyšší bod má 487 m. Pro Kambodžany je toto místo, jehož název se překládá jako „Kopec liči“, snad nejposvátnějším v zemi, protože zde v roce 802 král Jayavarman II. vyhlásil nezávislost na Jávě a prohlásil se králem. Založil zde první hlavní město khmerské říše – Mahendraparvata. To bylo hlavním městem téměř 50 let, než se přestěhovalo do Hariharalaya v oblasti dnešního Roulos group. V minulosti zde také byly pískovcové lomy, kde se těžil kámen na stavbu angkorských chrámů.

Pohnutá minulost a nadějná budoucnost
V sedmdesátých letech se tato oblast stala útočištěm Rudých Khmérů a byla zaminována. V devadesátých letech byla zpřístupněna část kolem vodopádů a stala se téměř masovou záležitostí pro Kambodžany zejména o víkendech a svátcích. Celá oblast byla vyhlášena národním parkem a zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V roce 2013 zde vědecká expedice v dosud nepřístupných pralesních oblastech objevila pozůstatky více než 30 chrámů. Bude ale trvat asi dost dlouhou dobu než budou zpřístupněny turistům. Těch sem zatím zabloudí jen málo díky odlehlosti a vysokému vstupnému. Přesto tu i dnes můžete vidět řadu zajímavých míst – mimo několika odlehlých ruin např.:

Preah Ang Thom
Je rozsáhlý buddhistický chrám z 16. století. Jeho hlavní atrakcí je 8 metrů dlouhý ležící Buddha vytesaný z obrovského kamene. Po strmých schodech do svatyně se neustále vine proud věřících a nic nedbají na to, že Buddha proti všem pravidlům leží na levém boku. Tato unikátní anomálie jim ovšem uniká…

Vodopády
Můžete zde navštívit dva vodopády v kaskádě za sebou. První je vysoký asi 5 metrů. Ke druhému hlavnímu, vysokému asi 20 metrů musíte sestoupit po strmé kluzké stezce. O víkendech a o svátcích jsou doslova obleženy domorodci v množství až šokujícím. Ti zde tráví celý den, radují se a piknikují, nakupují v nesčetných stáncích a notně zatěžují oblast odpadky…

Řeka 1000 lingamů
V říčce nad vodopády můžete vidět vytesané ohromné množství lingamů. Ty pokrývají v podstatě celou plochu koryta. Pokud se vydále po levém břehu proti proudu narazíte na maličký posvátný očistný pramen. Toto místo je často nesprávně zaměňováno za skutečnou Řeku 1000 lingamů, která se nachází asi 20 km odtud na západ v oblasti Kbal Spean.