PRE RUP

Chrám postaven v období: 944 – 968. Za vlády krále: Rajendravarman II. Náboženství: Hinduismus.

Státní chrám
Nechal ho postavit král Rajendravarman II. po skončení období zmatků a navrácení hlavního města zpět z Koh Ker. Byl to v podstatě jeho druhý státní chrám po East Mebon, se kterým leží v severo-jižní ose a zasvětil ho Šivovi. Král kolem něho pravděpodobně začal budovat své hlavní město a nevrátil se do dřívějšího Yasodharapura. Dříve se často uvádělo, že to byl králův pohřební chrám, na což odkazovalo moderní jméno chrámu znamenající doslova „točiti tělem“ a nesprávný výklad významu velké kamenné vany na prvním nádvoří, který nesloužil ke zpopelňování, ale byl podstavcem pro sochu posvátného býka Nandina.

Chrámová hora
Celá stavba je krásným příkladem monumentální tříúrovňové chrámové hory. Základním stavebním materiálem je laterit. Platforma chrámu ohraničená zdí má rozměry 117 x 127 m. Na východní straně stojí pět cihlových věží. Šestá nebyla pravděpodobně nikdy postavena nebo byl materiál z ní použit na jiné účely. Možná to byly ohňové svatyně Agni, možná že jen obyčejné knihovny. Vlastní čtvercová pyramida má základnu 50×50 metrů a nejvyšší úroveň je ve výšce 35 metrů. Vyšplhat se sem dá po strmých pískovcových schodech.

Pět věží
Na vrcholu stojí 5 cihlových věží s krásně vyřezávanými falešnými dveřmi. V centrální věži kdysi stál lingam Rajendrabhadreshvara, v severovýchodní věži socha Šivy, v severozápadní věži socha jeho manželky Umy, v jihovýchodní věži socha Višnua a v jihozápadní věži socha jeho manželky Lakšmi – nic se nedochovalo. Na reliéfech zdobících západní věžové svatyně si můžete prohlédnout krásné reliéfy různých bohyň, mezi nimiž je k vidění i ženská Brahmova podoba – najdete ji na jihozápadní věži, kde se můžete zastavit také u zbytků drsné bílé štukové omítky, která v dávných dobách pokrývala celé věže. Na centrálních a východních věžích doporučujeme vaší pozornosti reliéfy mužských božstev. Z nejvyššího bodu pyramidy se můžete rozhlédnout po okolní krajině pokryté hustým kobercem listoví, třeba zahlédnete mezi stromy i špičky věží Angkor Wat na západním horizontu.