EAST MEBON

Chrám postaven v období: 944 – 68. Za vlády krále: Rajendravarman II. Náboženství: Hinduismus.

Východní Mebon.
nechal postavit král Rajendravarman II. a vysvěcen byl v roce 953. Zasvěcen byl Šivovi a královým rodičům. Má unikátní polohu uvnitř obrovské vodní nádrže East Baray (7,1 x 1,7 km). Ta je již po staletí vyschlá a v krajině těžko znatelná. Umělý lateritový ostrov na kterém stojí má rozměry 126 x 120 m. Ostrov ale není ve středu nádrže a nebyl budován při její stavbě, ale až asi o padesát let později. Stojí na průsečíku os s dalšími chrámy postavenými Rajendravarmanem v podstatě souběžně – na vodorovné ose s Phimeanakas a na svislé ose s Pre Rup. Chrám byl původně přístupný jen pomocí lodí.

Chrámová hora
Vlastní chrám je v podstatě plochá a nízká třístupňová chrámová hora s pěticí cihlových věží. Centrální věž byla zasvěcena Šivovi, severovýchodní Višnuovi, jihovýchodní Brahmovi, severozápadní králově matce a jihozápadní jeho otci.

Po širokých schodech se dostanete na rozměrnou lateritovou terasu, která sloužila jako přístavní molo. Sochy slonů takřka v životní velikosti jsou umístěné v rozích dvou chrámových teras, kam je postavili jako strážce celého areálu, což vysvětluje jejich orientaci ven směrem od chrámu. Vnější nádvoří je lemované několika dnes již silně pobořenými meditačními síněmi, které kdysi byly pokryty dřevěnou střechou. Prohlédnout si tu můžete vcelku solidně zachované reliéfy zdobící římsu na západní gopuře; spatříte boha Višnua ve své inkarnaci lvího muže, který osvobozuje krále od démonů. Schodiště nacházející se po obou stranách prvního nádvoří lemují dvojice cihlových a pískovcových věží, na nichž můžete obdivovat velmi jemně propracované reliéfy s listovými vzory dekorujícími falešné dveře. Spatříte zde rovněž pět obdélníkových lateritových staveb bez oken, které jsou otevřené směrem k západu – působí dosti zajímavě, ale jejich účel neznáme. Pětice cihlových věžových svatyní byla v dávných dobách pokryta štukovou omítkou. Alespoň krátkou zastávku si rozhodně zaslouží reliéfy na pískovcových římsách: na centrální věži (na její východní straně) uvidíte boha Indru na tříhlavém slonovi, na jižní straně se můžete obdivovat reliéfu boha Šivy na Nandinovi; na západě jede na pávovi Skanda a Ganéša se veze na východní straně severozápadní věže.