PREAH KHAN

Chrám postaven v období: 1181 – 1218. Za vlády krále: Jayavarman VII. Náboženství: Buddhismus.

Posvátný meč
Preah Khan je jeden z největších chrámových komplexů z doby Angkorské říše. Jeho jméno se překládá jako „Posvátný meč“. Původní jméno ale bylo Nagarashrijaya, což znamená něco jako „Město slavného vítězství“ a připomíná, že na tomto místě porazil král Jayavarman VII. čamské útočníky. Preah Khan byl také po určitou dobu hlavním městem s více než 100 tisíci obyvateli, dokud nebyl opraven Angkor Thom zničený v roce 1177 Čamy.

Areál chrámu byl původně obehnaný vodním příkopem a zdí o rozměrech 800 x 700 m. Na východě přímo navazoval na vodní nádrž Jayatataka Baray (North Baray). Chrám byl v roce 1191 zasvěcen královu otci a fungoval jako buddhistický klášter a univerzita podobně jako Ta Phrom zasvěcený králově matce.

100 000 obyvatel
O chrámu se dochovalo poměrně dost podrobných údajů. Žilo zde údajně 97 840 úředníků a zřízenců, 1000 mnichů, 1000 chrámových tanečnic: Chrám byl doslova napěchovaný bohatstvím – zlato, stříbro, drahokamy, 112300 perel, kráva se zlatými rohy, na jeho stěnách bylo bronzové obložení o váze 1500 tun! V areálu byly také svatyně 430 různých božstev.

Kamenný labyrint
Vlastní chrám je ohraničen třemi hradbami. Třetí má rozměry 200 x 175 m. Po nich doslova stékají vodopády kořenových systémů obrovských stromů. Na tomto prostoru uvidíte tři obřadní nádrže, tři kaple, taneční sál a unikátní poschoďovou budovu s kulatými sloupy (vůbec jediná taková v celém Angkorském parku) o jejímž smyslu se dodnes vedou diskuse. Celé toto třetí nádvoří není také přísně symetricky uspořádané jako jiné chrámy.

Druhá hradba o rozměrech 85 x 76 m je galerie dnes z velké zčásti zhroucená. Srdcem chrámu je prostor opět ohraničený stěnou 62 x 55 m, křížově rozdělený a opět napěchovaný zhroucenými strukturami. V hlavní věži byla původně socha Lokešvary s podobou králova otce. Dnes je tam malá stůpa doplněná asi v 16.století. Stěny byly zdobeny rozsáhlými kamenořezbami.