TA PHROM

Chrám postaven v období: 1181 – 1218. Za vlády krále: Jayavarman VII. Náboženství: Buddhismus.

Pralesní chrám.
Ta Prohm je po Angkor Wat zřejmě nejfotografovanější a nejpopulárnější chrám z celého historického parku – díky tomu, že byl kdysi záměrně ponechán v původním stavu s obrovskými stromy a kořenovými systémy „stékajícími“ po zdech. Jeho novodobé jméno znamená „Starý Brahma„. Původní jméno bylo Rajavihara, což překládáme jako „Královský klášter“. Stavba začala v roce 1186 a chrám zasvěcený králově matce (zde v podobě bohyně moudrosti Prajnaparamita) sloužil jako centrum mahajánového buddhismu a klášter. Podobně byl Preah Khan zasvěcen královu otci.

Impozantní rozměry a bohatství
Obvodové lateritové zdi měří 1000 x 650 m. Vlastní chrám je plochá struktura s 39 pískovcovými věžemi uvnitř třech soustředných galerií. Nenachází se ale v geometrickém středu areálu, ale v jeho západní polovině. Celkem tu kdysi stálo 566 kamenných a 286 cihlových domů. Žilo zde (podle záznamů vytesaných v kamenné stéle) 12 640 osob, z toho 18 velekněží, 2740 úředníků, 2232 pomocníků, 615 tanečnic, několik tisíc mnichů a noviců.

Chrámu patřilo 3140 vesnic a pracovalo pro něj 79365 lidí. Chrám nashromáždil také impozantní bohatství – např. mu patřilo: 260 soch božstev, 5 tun zlatých desek, 500 kg zlatých misek, 35 diamantů, 40620 perel, 4540 drahých kamenů, 876 hedvábných šátků z Číny, 512 hedvábných postelí a 523 slunečníků.

Destrukce a rekonstrukce
Obrovské stromy a jejich kořeny sice tvoří úžasnou démonickou atmosféru, ale zároveň způsobují další destrukci chrámu. Při extrémním množství návštěvníků, kteří se prodírají temnými chodbami a hromadami obrovských kamenných kvádrů bylo nutno v poslední době přistoupit k určitým sanačním opatřením. Počet stromů byl mírně zredukován, byly postaveny dřevěné chodníky a začalo se s kompletní rekonstrukcí některých částí chrámu za pomoci indických archeologických týmů.