TEP PRANAM

Svatyně postavena v období: 889 – 910. Za vlády krále: Yashovarman I. Náboženství: Buddhismus.

Prastará buddhistická svatyně.
Tep Pranam znamená něco jako „Uctívaný Bůh“. Najdete ho asi 100 metrů západně od Terasy malomocného krále a zabloudí sem jen málokdo. V 9. století tu pravděpodobně stával dřevěný buddhistický chrám nebo jen svatyně, ze kterého se nic nezachovalo. Ve 13.století byl přidán 75 metrů dlouhý a 8 metrů široký lateritový chodník a balustráda s Nágy a lvy. Dvě sochy Buddhů pochází z mnohem pozdější doby, asi z 16. stol. Jak sedící tak stojící byly zrekonstruovány. Původně nalezený stojící nemel tvář, která je ze současnosti.