EAST BARAY (YASHODHARATATAKA)

Nádrž postavena v období: 889 – 910. Za vlády krále: Yasovarman I. Náboženství: Hinduismus.

Yashodharatataka.
Král Yasovarman I. nechal vybudovat tuto obrovskou vodní nádrž (7,1 x 1,7 km) a nazval ji podle sebe Yashodharatataka. Nádrž byla schopna pojmout 50 milionů m3 vody a na stavbu jejích hrází bylo použito 8 milionů m3 materiálu. Uvnitř se nacházel umělý lateritový ostrov s rozměry 126 x 120 m, na kterém stojí chrám East Mebon. Ostrov ale není ve středu nádrže a nebyl budován při její stavbě, ale až asi o padesát let později. Stojí na průsečíku os s dalšími chrámy postavenými králem Rajendravarmanem v podstatě souběžně – na vodorovné ose s Phimenakas a na svislé ose s Pre Rup. Chrám byl původně přístupný jen pomocí lodí. Nádrž je dnes zcela vyschlá a v krajině plné rýžových polí se dá jen obtížně nalézt její původní umístění. Dobře je ale patrná ze satelitních snímků.