PREAH KO

Chrám postaven v období: 877 – 889. Za vlády krále: Indravarman I. Náboženství: Hinduismus.

Posvátný býk.
Chrám Preah Ko byl vysvěcen v roce 879. Je to první ze dvou chrámů (druhý je Bakong) postavených králem Indravarmanem I. v bývalém hlavním městě Hariharalaya (dnes Roluos). Jeho jméno se překládá jako „Posvátný býk“ podle třech soch býka Nandina, posvátného jezdeckého zvířete boha Šivy, kterému byl chrám zasvěcen.
Chrám přiléhal zřejmě k původnímu královskému paláci a byl obehnán vodním příkopem o rozměrech 500 x 400 metrů.

Šest věží
Čtvercový půdorys chrámu obehnaného lateritovou zdí a trosky galerií se trochu ztrácí při pohledu na hlavní dominantu – což je centrální terasa se šesti cihlovými věžemi. Ty byly zasvěceny královým předchůdcům. V přední řadě mužským a v zadní řadě ženským (jejich manželkám):

Centrální věž: Paramesvara (posmrtné jméno jeho předchůdce krále Jayavarmana II.). Za ní jeho manželka Dharanindradevi.

Levá věž: Prthivindravarman – králův otec, za ní Prthivindradevi – jeho matka.

Pravá věž: Rudravarman – králův děd, za ní Rajendradevi – jeho babička.

Zajímavostí je že zadní věže nejsou umístěné symetricky. Všechny byly původně zdobeny bohatými štuky a krásně řezanými pískovcovými překlady a dveřmi. Obdivovat se můžete také dobře zachovaným sochám v nikách ve zdech věží. To jsou strážní božstva – Dvarapala (mužská) a Devata (ženská).